Choose your language
and country
búlgaro
checo
danés
alemán
griego
inglés
estonio
francés
italiano
lituano
letón
neerlandés
noruego
polaco
portugués
rumano
eslovaco
esloveno
sueco
ucraniano

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy Unitrailer.eu pod adresem internetowym unitrailer.eu (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Unitrailer sp. z o.o.  z siedzibą w Świdniku przy ul. Kuźniczej 6-8, 21-040 Świdnik (zwaną dalej „Unitrailer”)

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Unitrailer sp. z o.o.  z siedzibą w Świdniku przy ul. Kuźniczej 6-8, 21-040 Świdnik

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Unitrailer z wnioskiem o

Zabezpieczenie danych osobowych

 

1. Unitrailer informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, Unitrailer stosuje protokół SSL.

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

 

 

 

pixel